Новини

Филмът за царския орел ,,Жив символ или музеен експонат“ изработен от Зелени Балкани бе представен пред обществеността в Стара Загора

Филмът за царския орел ,,Жив символ или музеен експонат“ изработен от Зелени Балкани бе представен пред обществеността в Стара Загора

26.01.2013
На 22 януари в две прожекции, над 150 деца и преподаватели от училище ,,Васил Левски“, и повече от 30 жители, и гости на града изгледаха филма в кино ,,Различният комсомол“. Впечатляващите кадри на величествените орли, и факта че те са заснети, от екипа на Зелени Балкани, в България предизвикаха истинско любопитство от страна на посетителите.

Едно от местата у нас, където днес редките орли все още се срещат, и което бе във фокуса на дейностите във филма, е Защитената Зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 - Сакар.

В този район, дом на много редки птици, наскоро Зелени Балкани стартира проекта - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360, осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз.

Пред участниците в събитието бяха представени както този нов проект, така и Спасителният център за диви животни, функциониращ като част от дейността на Зелени Балкани в Стара Загора.

За контакти :
Градимир Градев
тел: 0885 609289; е-mail : ggradev@greenbalkans.org

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
моб. тел.: 0886570053; e-mail: hhristova@greenbalkans.org