Новини

Eвропейската комисия обяви най-добрите природозащитни проекти в Европа, финансирани по програма LIFE за 2015та година. Проект на „Зелени Балкани – Стара Загора“, ФДФФ и ДЗХП е сред отличените

Eвропейската комисия обяви най-добрите природозащитни проекти в Европа, финансирани по програма LIFE за 2015та година. Проект на „Зелени Балкани – Стара Загора“, ФДФФ и ДЗХП е сред отличените

02.06.2016
На 31.05.2016 г. в рамките на „Зелената седмица”, в Брюксел бяха връчени наградите на Европейската комисия за „Най-добър ЛАЙФ проект 2015“ в категорията „Природа“. След отличените 27 проекта е и проекта на „Зелени Балкани – Стара Загора“ , Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици -  Завръщането на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278.

Наградите отличават най-ефективните и вдъхновяващи проекти, финансирани от програмата LIFE, в областта на опазването на природата и околната среда, чието реализиране има силно положително въздействие върху  качеството на живот на всички европейски граждани.

"Гордеем се да попаднем сред най-добрите проекти в категория „Природа“ на Европейската комисия, защото за по-малко от пет години успяхме да постигнем основната си цел – възстановихме белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, където видът беше изчезнал за повече от 50 години. Внесохме и освободихме 210 белоглави лешояди, през 2015 г. видяхме с радост първото излюпено малко на свобода в района на Врачански Балкан, а година след успешното приключване на проекта, може да се похвалим с две малки новосъздадени колонии: в Природен парк "Врачански Балкан" и в Източна Стара планина, и вече над десет малки, излюпени на свобода от родители, освободени в рамките на проекта. Установихме контакти със стотици фермери и животновъди; ветеринари, ловци; ученици, туристи и посетители”, разказва Елена Кметова-Биро  - ръководител на проекта.

Проектът "Завръщането на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278 се реализира в периода  2010 -  2015г., в партьорство между „Зелени Балкани – Стара Загора“, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици. Заедно осигурихме над 230 000 евро за изпълнение на проектните дейности и привлякохме над 666 100 евро европейско финансиране – средства, използвани в обществена полза - за завръщането на тези редки видове. Проектът бе подкрепен и от Франкфуртското зооложко дружество и Немската федерална агенция по околна среда (DBU).

За съжаление, въпреки изключителната чест да бъдем сред избраните, не успяхме да присъстваме на самата церемония. Затова очакваме да получим своята награда по пощата. Освен официален плакет, нашият проект ще получи място на уеб-страницата на програмата LIFЕ и ще бъде отразен в престижна брошура, събираща опита и резултатите на най-добрите проекти за 2015та година.

Горди сме, че има още два номинирани български проекта – на нашите колеги от WWF и на БДЗП, които поздравяваме! Признанието на ЕК е доказателство за високото качество на българските проектопредложения и за техния реален принос за опазване на общоевропейското природно наследство!

За допълителна информация, относно проекта на Зелени Балкани:
Елена Кметова - Биро, Ръководител на проект "Завръщането на лешоядите в България", моб. тел. 0885219557


Допълнителна информация за другите номинирани, български проекти http://forthenature.org/news/3632