Новини

Експерти от Фондацията за опазване на лешоядите посетиха България

Експерти от Фондацията за опазване на лешоядите посетиха България

20.04.2016
Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) наскоро организира своята годишна среща на научния и управителния борд на Фондацията в Стара Загора, България, като се възползва от възможността да гостува на проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649.

Срещата събра 16 членове на борда и персонала, за да разгледат всички текущи дейности и проекти на VCF и обсъдят най-належащите проблеми и предизвикателства пред опазването на лешоядите. Между дискутираните теми бяха и протоколите за освобождаване на черни лешояди, една от основните дейности, предвидени по проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649, както и потенциала на размножаването на египетски лешояди в плен за освобождаване в природата.

По време на престоя си в Бълтария, екипът на VCF посети Спасителния център за диви животни и волиерите за размножаване на лешояди, където за първи път от девет години, през 2016та година се излюпиха не едно, а две бебета брадати лешояди.

Групата от VCF също така посети Котленска планина, едно от местата, където ще бъдат освобождавани черни лешояди. Там експертите успяха да зърнат първото белоглаво лешоядче, излюпено на свобода в Източна Стара планина за повече от 40 години, след успешната програма за възстановяване на вида, изпълнявана от Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП. Емилиян Стойнов от ФДФФ, организацията, която работи в района, обясни работата до момента и плановете за бъдещето. Изплюпването на лешоядчето се е случило точно десет години след началото на усилията по реинтродукция на белоглави лешояди в района. Видът е изчезнал от Котленска планина в началото на 1970те.

След първите опити за загнездванепред 2012 и първото успешно излетяло малко през 2014 г. във Врачански Балкан, пред тази година вече поне 15 двойки са загнездили в Старопланинската верига, огромен успех и доказателство, че проектите по реинтродукция са били успешни!

Зелени Балкани и ФДФФ бихме искали да благодарим на своите колеги от VCF за посещението, като разчитаме и занапред на техния безценен опит и сътрудничество!