Новини

Експерти на Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Корсика

Експерти на Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Корсика

25.11.2015
Трима служители и доброволци на Зелени Балкани имаха честта и удоволствието да участват в годишната среща на експертите по брадати лешояди, която се проведе на 21-24.11.2015 г. в Корте, Корсика.

Срещата събра над 80 официални представители, специалисти, учени и изследователи от повече от 10 страни от Европа и Африка. Събитието бе организирано от Фондацията за опазване на лешояди (VCF), партньор на Зелени Балкани в нашите дългосрочни програми за възстановяването на лешоядите в България. Домакини бяха Регионалния природен парк Корте, Корсика.

Събитието даде възможност да се направи преглед на напредъка на проектите по реинтродукция на брадати лешояди, координирани от VCF в Европа, от Алпите (където тази година популацията достигна рекордните 34 двойки), през Гранд Коз (Grands Causses), където се правят опити за реинтродукция, за да се свържат Алпийската и Пиренейската популации, до Андалусия, където тази година има първото малко, излюпено на свобода от 30 години насам. На срещата присъстваха и експерти от Южна Африка, които споделиха своите намерения за разгръщане на програма за размножаване в плен и подсилване на намаляващата популация на вида.

Специалистите обсъдиха и тревожната ситуация в Корсика, където са останали едва шест териториални двойки брадати лешояди, а изследванията са установили, че генетичният фонд е изключително обеднял. Предстои подсилване на популацията с освобождаване на млади брадати лешояди от програмата за размножаване в плен и опит за спасяване на гено-фонда със събиране на яйца. В дните след интересните лекции и представяния, експертите имаха удоволствие да посетят и една от гнездовите територии и да наблюдават една от последните корсикански двойки брадати лешояди.

На срещата бе представен и новия съвместен проект на Зелени Балкани, ФДФФ и VCF - Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, който включва дейности за проучване на заплахите от отравяне и олово в България, които бяха посочени като едни от най-значимите заплахи и за брадатите лешояди. Сходни дейности са предвидени в един френски и един испански проект, с които с радост ще си сътрудничим.

Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора, е част от мрежата специализирани центрове и зоопаркове, в които се отглеждат и размножават брадати лешояди на затворено. От 1978 година, мрежата е успяла да „отгледа” 461 малки брадати лешояди, благодарение на които е възстановена популацията на вида в Алпите и Андалусия. С трепет наблюдаваме първите опити на нашата двойка, като се надяваме да допринесем към този огромен успех. Надеждите ни са, след приключване на текущите програми в Алпите, коридорния проект, Андалусия и Корсика, следващото място за завръщането на брадатите лешояди да са Балканите и България.

За повече информация:
Елена Кметова-Биро
Ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/649
тел: 0885 219 557; ekmetova@greenbalkans.org