Новини

Екипът на проект „Натура 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“  LIFE17 GIE/BG/371 с презентация за Спасителния център за диви животни

Екипът на проект „Натура 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ LIFE17 GIE/BG/371 с презентация за Спасителния център за диви животни

08.03.2019
Днес екипът на Зелени Балкани по проект „Натура 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“  LIFE17 GIE/BG/371 направи презентация за дейностите на Спасителния център пред ученици предучилищна група от IV-то ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора.
 
Малките любители на животни с интерес слушаха за работата ни, свързана с лечение на диви животни и връщането им в природата. Поговорихме си за най-големите заплахи за дивите животни, какво да направим , ако намерим пострадала птица или останало без родителска грижа малко. Интересна за децата бе темата за бракониерството и за това как да съжителстваме с дивите животни в разбирателство.

Класната стая одухотвори и присъствието на Владко и Мишо, стационарни пациенти в Спасителния център за диви животни. Те послужиха за жив пример за това как птиците стават жертва на човешката дейност.

За нас е голямо щастие, когато успеем да събудим у децата съпричастността към проблемите на дивите животни още от предучилищна възраст.