Новини

Екипът на Зелени Балкани участва в специализиран курс „Средово обогатяване за зоопаркови животни“

Екипът на Зелени Балкани участва в специализиран курс „Средово обогатяване за зоопаркови животни“

29.06.2023
По време на курса, организиран от зоологическа градина София, освен служители на зоопарка и представители на екипа на Зелени Балкани, в това число и стажанти, студенти по ветеринарна медицина от Тракийски университет, присъстваха и представители на зоопарк Шумен и зоопарк Добрич!

Лектор на специализирания курс бе Michael O. Jørgensen от Bio/Zoo Information - акредитиран международен зоопарков консултант от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите EAZA.
По време на лекциите бяха засегнати теми, като Въведение в средовото обогатяване за животни в зоопаркове, Планиране на средовото обогатяване, Провеждане на средово обогатяване, Оценяване на ефективността от средово обогатяване.

От своя страна екипът на Спасителния център изнесе пред участниците в събитието лекция на открито на тема " Средово обогатяване за размножаващи се в плен видове птици, част от програми за подпомагане на диви популации". Пред волиерите на ловния сокол и белошипите ветрушки в зоопарка предадохме опита си в размножаването на нощни и дневни грабливи птици, чиито поколения в последствие се освобождават в природата. Това е едно ново, съвсем различно, направление от съвременното зоопарково дело, насочено към природозащита и опазване на биоразнообразието на планетата.

По време на курса, екипът ни прие бебе щъркелче със счупено краче. Ето защо, използвахме възможността да демонстрираме пред участниците в обучението оказване на първа помощ на бедстващо диво животно!

Припомняме, че Зелени Балкани и зоопарк София си партнират вече няколко години в дейностите по подпомагане популацията на египатския лешояд и белошипата ветрушка в България, като ежегодно птици, излюпени в зоопарка се даряват за освобождаване в природата.