Новини

Екипът на Зелени Балкани съдейства при транспортирането на конфискувани на летище София бебета змиорки!

Екипът на Зелени Балкани съдейства при транспортирането на конфискувани на летище София бебета змиорки!

20.02.2019
Да, и с това се ангажираме понякога – съдействаме на официалните органи при работата им.

В случая бяхме извикани по молба на Министерството на оковната среда и водите и Регионална инспекция по околната среда и води София да съдействаме при транспортирането на конфискувани на летище София бебета змиорки.

Въпреки, че бе събота, екипът ни се отзова с готовност и така, пратката с тегло над 1 тон бе транспортирана от София до Варна, където в Института по рибни ресурси ще се опитат да ги спасят.

Става въпрос за защитения вид европейска змиорка Anguilla anguilla - 200 кг. живи екземпляри, във фаза „млада змиорка“ (кристална фаза), с приблизителна дължина 7 – 8 см.

Повече информация за случая можете да намерите ТУК