Новини

Екипът на Зелени Балкани посети района на Провадия в контекста на работата си по египетския лешояд

Екипът на Зелени Балкани посети района на Провадия в контекста на работата си по египетския лешояд

26.10.2021
За пореден път тази година екипът на Зелени Балкани подхрани египетските лешояди в района на Провадия!

Това стана в средата на октомври, когато единични птици все още бяха наблюдавани в района, преди окончателно да напуснат нашите географски ширини и да поемат на юг.

И, за да имат сили да прелетят всички тези хиляди километри, нашият екип им осигури солиден запас от храна!

След като приключихме с тази отговорна задача, използвайки присъствието си в района, постехме събитие на проект „Нов живот за египетския лешояд“ в Провадия, проведено под фокуса на международния ден на мигриращите птици. Там участвахме в откриването на реконструирана в рамките на проекта чешма и новоизградена беседка, посветени на египетския лешояд, близо до село Староселец, община Провадия.

На събитието се срещнахме с местни доброволци, които се грижат за наблюдението и подхранването на двойките лешояди през цялата година. С тях обменихме ценни опит и знания за лешоядите, тяхното поведение и идеи за тяхното опазване.

Дейността се финансира от община Прага,  и зоопарк Прага в рамките на проект "Опазване на египетския лешояд на Балканите".