Новини

Екипът на Зелени Балкани поддържа площадката за подхранване на египетски лешояди активна през цялата година!

Екипът на Зелени Балкани поддържа площадката за подхранване на египетски лешояди активна през цялата година!

11.11.2021
Макар да сме вече в края на есента и египетските лешояди да са далеч на юг, екипът на Зелени Балкани продължава периодично да оставя храна на площадката за подхранване край провадийското село Партизани!

Ако пипате защо, отговорът е съвсем прост!

За да се поддържа едно място за подхранване, то трябва да бъде активно през цялата година. Когато лешоядите ги няма, там се хранят други защитени видове птици - гарвани, мишелови, орли!

Така, когато египетските лешояди се завърнат от миграция, те не се страхуват да кацат и да се хранят на площадката, тъй като „местните“ редовно похапват там.

Отделно от това, подобно съоръжение трябва да се поддържа редовно. Оградата да се проверява, вратата да се оправя, електропастирът да се проследи дали работи.

А, когато имаш такива всеотдайни помощници, като студентите по ветеринарна медицина, от Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, работата е лесна и приятна.

Ето защо, екипът на Зелени Балкани посещава, поне веднъж месечно, мястото за поддръжка на  съоръженията и почерпка на дивите му обитатели.

Дейността се финансира от община Прага,  и зоопарк Прага в рамките на проект "Опазване на египетския лешояд на Балканите".