Новини

Екипът на Спасителния център полага специални грижи за двете новоизлюпени брадати лешоядчета!

Екипът на Спасителния център полага специални грижи за двете новоизлюпени брадати лешоядчета!

25.03.2020
Както може би много от вас знаят, преди 10 дни в Спасителния център на Зелени Балкани се излюпи второ брадато лешоядче!

Естествено, то бе голяма радост за екипа на Зелени Балкани, а и за цялата Програма за възстановяване на вида, включваща десетки зоопаркове и Спасителни центрове!

При други обстоятелства, щяхме вече да сме откарали второто малко при някое приемно семейство брадати лешояди, я в Австрия, я в Испания, тъй като за него е прекалено рисковано да го върнем толкова малко при родителите му. На практика, то няма никакъв шанс да оцелее при конкуренцията на със седмица по-голямото от него първо пиле!

Но, както всички добре знаете, обстоятелствата в момента са различни! Ето защо, се наложи да използваме протокола на нашите колеги от VCF за подобни ситуации. Общо взето той включва ежедневна размяна на двете малки между грижите от родителите и тези на екипа на Центъра. Докато едното е в гнездото, другото ще е в кувьоза и обратно. И така още 10 дни, след което, ако всичко е наред, ще съберем двете малки при родителите, но всяко в собствено гнездо!

Ще ни бъде трудно, но ще направим всичко възможно за да се справим. А, наш консултант в това „приключение“, отново ще бъде Alex Llopis, за което искрено му благодарим!