Новини

Екипът на Спасителния център на Зелени Балкани в партньорство с Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет!

Екипът на Спасителния център на Зелени Балкани в партньорство с Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет!

05.04.2019
Партньорството между Спасителния център на Зелени Балкани и Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет е дългогодишно и двустранно.

Това се потвърди и от последната ни съвместна операция по спасяването на един от световно защитените видове на Центъра – млад ловен сокол.

Операцията, проведена в катедра Хирургия на университета, даде възможност на студенти по ветеринарна медицина, бъдещи ветеринарни лекари, да присъстват и да натрупат опит, и знание. А това е от изключителна важност за работата ни – да имаме добре подготвени специалисти в областта на ветеринарната медицина за диви животни.

Благодарим на доц. Симеонова, която освен добър специалист е и наш отдавнашен приятел. Благодарение на нея птицата, вече, е в добро състояние!