Новини

Екип на Зелени Балкани наблюдава млад ловен сокол в природата

Екип на Зелени Балкани наблюдава млад ловен сокол в природата

10.12.2021
По време на проучването популацията на ловните соколи в България, част от дейностите по проект Живот за сокола   LIFE20 NAT/BG/001162, полевия екип на Зелени Балкани, партньор по проекта, регистрира наблюдение на двугодишен ловен сокол. Сигнал за сокола получихме от Александър Хитров, член на Българския соколарски съюз.

Птицата бе наблюдавана няколко последователни дни от екипа ни. При всичките ни наблюдения, младият сокол, бе забелязан да почива на едно и също място. За съжаление, до сега не сме успели да установим със сигурност дали соколът е маркиран с пръстен или не, тъй като птицата е много плашлива и не позволява да се доближим много до нея.

Наблюденията на ловни соколи у нас са рядкост. Видът бе изчезнал от природата на България, като гнездящ, до преди 2018 година, когато бе регистрирана първата двойка в природата от десетилетия. След внимателно наблюдение установихме, че е сформирана от птици, излюпени и освободени от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани!

Работата на екипа ни по възстановяването на вида започна през далечната 2010 годна. Паралелно с работата ни по размножаване и освобождаване на птици, в настоящия проект  включихме и дейности свързани с проучване и подпомагане на соколите в природата.

Всяко едно наблюдение на ловен сокол е зрънце надежда за завръщането на вида у нас, ето защо е много важна за екипа ни.

Надяваме се в рамките на петгодишната ни работа по проект Живот за сокола   LIFE20 NAT/BG/001162 да имаме много поводи за радостни новини, които екипът ни ще споделя с вас.

Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.