Новини

Екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани на посещение в 5 родни зоопарка

Екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани на посещение в 5 родни зоопарка

26.03.2019
През изминалия месец, служители на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани посетиха 5 зоопарка в различни региони на страната.

Сътрудничеството с зоологическите градини е от изключителна важност за нашата работа. Голяма част от пациентите пристигат в Спасителния център с тежки физически наранявания и след лечението остават с трайни физически увреждания. Тогава екипът ни се сблъсква с проблема какво да правим с тях.

Едно от решенията са клетките в посетителския ни кът, където те имат възможността да продължат живота си, макар и не в естествената си среда. В Центъра те ежедневно получават храна и медицински грижи, но за съжаление капацитетът ни за стационарни пациенти е ограничен.

Тогава се явяват на помощ зоопарковете, които често стават дом на наши пациенти и по този начин дивите животни достигат до по-широк кръг от хора в различни части на България. Освен с български, работим и с редица европейски специализирани центрове за рехабилитация и зоопаркове, където също пренасочваме пациенти.

С подобна цел екипът ни посети зоопарка в София, където настанихме розов пеликан с фрактура на крилото, която лиши птицата от възможността да бъде освободена в дивата природа.

В зоологическата градина в Габрово пренасочихме 5 обикновени мишелова. Там вече има 3 горски улулици и 2 бухала, пренасочени от Спасителния център за диви животни. В Бургас целта на посещението ни бе да консултираме служителите на зоопарка как да направят къщички, подходящи за сови, които планираме да станат дом на наши пациенти.

С цел оглед посетихме зоопарка в Плевен, където вече отглеждат рехабилитирани в Спасителния център обикновени мишелови, както и зоопарка в Ловеч, като потенциално място за настаняване на птици.