Новини

Екип на Спасителния център на Зелени Балкани споделят опит и знания с гръцки организации!

Екип на Спасителния център на Зелени Балкани споделят опит и знания с гръцки организации!

25.01.2023
В края на отминалата седмица, екип на Зелени Балкани бе гост на работна среща на гръцките спасителни центрове за диви животни.

На срещата, проведена в Анита, пред присъстващите над 30 участника, екипът ни, представи опитът на организацията в областта не само на  лечението и рехабилитацията на диви животни, но и дейностите си по възстановяване на изчезнали, и подсилване на популациите на критично защитени видове птици.

Специално внимание бе отделено на успеха ни за завръщането на ловния сокол, белошипата ветрушка и лешоядите в Стара планина, както и на продължаващите дейности по тези проекти и.
Подробно разказахме за методологията, процесът на работа на екипите на терен и в размножителния сектор на Спасителния център за диви животни, както и методите за маркиране и проследяване на освободените по време на реитродукционните програми птици.

В презентацията си обърнахме внимание и на опита на други български НПО по проекти за възстановяване на изчезнали видове, като зубри, елени, добруджанския хомяк и т.н..

Не пропуснахме да споменем и ролята на Центъра, като образователно звено, в сферата на екологията и опазването на околната среда, както и опитът ни при работа с представители на институции, местна власт, и граждани.

Особено любопитно за екипа ни бе посещението в центъра за спасяване на морски костенурки на Организацията за защита на морските костенурки ARCHELON, с 40 години история в рехабилитацията на тези магични морски обитатели!

Щастливи сме, че можем да предадем опита и знанията, натрупани през годините усилена работа и с това да допринесем за запазването на природата не само на България, но и на Балканския полуостров.

С над двадесетгодишния си опит, Спасителният център на Зелени Балкани е най-голямата подобна структура на Балканския полуостров и водещо звено в дейностите не по лечение, рехабилитация и възстановяване на изчезнали видове от природата.

Специални благодарности на нашите приятели от ANIMA за поканата и възможността да обменим опит и знания, в името на опазването на дивите животни и природата!