Новини

Екип и доброволци на Зелени Балкани по проект „Живот за сокола“ обмениха опит със свои колеги от Австрия и Чехия

Екип и доброволци на Зелени Балкани по проект „Живот за сокола“ обмениха опит със свои колеги от Австрия и Чехия

05.12.2023
Представители на екипа на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани посетиха седем  размножителни центъра в Чехия и Австрия, където обмениха опит със своите колеги за отглеждане, размножаване и освобождаване в природата на излюпени в неволя хищни птици.

По време на визитата ни, част от дейностите на Зелени Балкани по проект „Живот за сокола“, посетихме зоопарк Сегет, Унгария, зоопарк Прага, Центъра за спасяване на диви животни и размножаване на ловни соколи Záchranná stanice pro zraněné živočichy Huslík, Центъра за диви животни Záchranná stanice pro živočichyр, зоопарк Ходонин, Чехия, ферма за размножаване на чистопородни говеда BOA Farm и размножителният център за хищни птици в Харингсее, Австрия.

По време на пътуването и срещите ни с нашите колеги, екипът на Зелени Балкани, в това число и част от размножителните на програми за реинтродукция на видове, като ловен сокол, брадат лешояд и други, обмениха ценни знания и опит с десетките свои колеги.

Разгледахме волиерите, местата за отглеждане на малките, говорихме за методите на освобождаване, проследяване и оценка на успеха от различните използвани методологии. Надникнахме в помещенията и сградите, складовете за храна и разгледахме оборудването в тях.

Сигурни сме, че натрупаните знания и опит, както и новите контакти, които осъществихме, ще помогнат на работата ни, за още по-добри резултати в дейностите ни по реинтродукция на видове в българската природа.