Новини

Екип и доброволци на Зелени Балкани извършиха профилактика на птиците в Центъра за защита на природата и животните, Добрич

Екип и доброволци на Зелени Балкани извършиха профилактика на птиците в Центъра за защита на природата и животните, Добрич

23.03.2023
След зоопарковете в  Стара Загора и София, екипът ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани извърши визитация и на животните от сектор птици на Центъра за защита на природата и животните, Добрич.

На събитието, освен доброволците, студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, присъстваха и ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина ,,Проф. Д-р Г. Павлов", Добрич. Те взеха активно участие в профилактиката на всички 81 птици, обитатели на зоопарка.

Освен външен преглед и вътрешното и външното обезпаразитяване, на някои от птиците бяха подрязани ноктите и клюна.

Използвахме посещението си в зоопарка, да транспортираме и настаним там сформирана вече при нас двойка забулени сови и две горски ушати сови. Птиците са с трайни увреждания и не могат да бъдат освободени в природата, но има голям шанс да се размножат във волиерите и техните поколения да бъдат освободени.

Ден по-рано екипът ни представи дейността на Зелени Балкани и Спасителния център на предварително организирано събитие в Добрич. То се състоя в залата на Центъра за защита на природата и животните, а гости бяха ученици от ПГВМ и жители на града. В края на събитието, от ръцете на присъстващите, в природата полетяха две забулени и една горска ушата сови.