Новини

Египетските лешояди в Спасителния център за диви животни – здрави в очакване на зимата

Египетските лешояди в Спасителния център за диви животни – здрави в очакване на зимата

11.11.2020
Дойде есента, а с това и времето за плановите профилактични прегледи на птиците, обитаващи Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

През изминалата седмица дойде редът и на египетските лешояди.

В прегледа, наред с ветеринарните лекари на Центъра и екипа на проект „Нова надежда за египетския лешояд“, се включиха и студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет, част от проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.

Щастливи сме да отбележим, че всички прегледани птици бяха в отлично здравословно състояние и след профилактичното обезпаразитяване вече са напълно готови да посрещнат зимата.