Новини

Египетските лешояди и царските орли в Спасителния център – готови за новия размножителен сезон 2024

Египетските лешояди и царските орли в Спасителния център – готови за новия размножителен сезон 2024

29.02.2024
Последни за ежегодните профилактични прегледи на птиците, обитаващи Спасителния център на Зелени Балкани, се наредиха египетските лешояди и царските орли.

Профилактиката им се състоя в няколко поредни дни, в края на месец февруари, а наши верни помощници, отново, бяха студенти от Тракийски университет – Стара Загора, доброволци на Спасителния център.

В първия ден се извърши профилактика на, общо четирите царски орли, обитаващи Центъра в момента – една двойка и два млади орела, постъпили за доотглеждане при нас миналата година, които скоро ще поемат към свободата.

При прегледа на младите орлета установихме, че те са в отлично здраве и можем да започнем подготовката за освобождаването им съвсем скоро.

След профилактичния преглед на двойката царски орли, те бяха отново настанени в старателно почистената и дезинфекцирана клетка, в която екипът ни подготви и ново гнездо.

През следващите дни от профилактичните прегледи дойде ред и на десетте египетски лешояди.

След профилактиката четири от птиците бяха настанени по двойки в нови клетки с изградени гнезда, в очакване на предстоящия размножителен сезон, една остана сама, в очакване на своя бъдещ партньор, който ще пристигне при нас от Чехия съвсем скоро, а останалите бяха върнати обратно в "стоковата" клетка.

Профилактиката традиционно се състоя от два екипа.

Единият екип отговаряше за почистването, дезинфекцията на клетките, ремонтът и подготовката на гнездата, а вторият, състоящ се предимно от ветеринарни специалисти и размножители, за прегледа на птиците - подрязване на надраснали клюнове и нокти, проверка на тегло, външно и вътрешно обезпаразитяване и разпределяне по двойки и т.н.

Отглеждането на египетските лешояди в Спасителния център на Зелени Балкани се подпомага от община Прага  и Зоопарк Прага в рамките на проект "Опазване на египетския лешояд на Балканите".