Новини

Египетски лешояд постъпи за лечение в Спасителния център

Египетски лешояд постъпи за лечение в Спасителния център

14.08.2008

История на постъпване:

На 26. 07. 2008 г. екип на БДЗП посещава гнездото на двойка египетски лешояди на територията на ПП “Русенски лом”. В гнездото е намерено едно малко - нулевогодишно пиле. При оглед на птицата, в устната и кухина е открит белезнокаво-жълто налеп, разположен от вътрешната страна на дясната буза, близо до основата на езика. По преценка на екипа птицата е оставена в гнездото.
На 30. 07.2008 година същият екип се качва отново в гнездото. При повторният преглед налепът е изчезнал, а на негово място е останало червеникаво петно. Екипът отново решава да остави птицата в гнездото.

На 06.08.2008 година по инициатива на Дирекция на Природен Парк "Русенски лом", екип от ветеринарни специалисти РВМС Русе, съвместно с представители на парка посещават отново гнездото. При прегледа установяват, че птицата е със слузести обложения в устната кухина и затруднено дишане:

http://www.dailymotion.com/bilber49Marten/video/x6f0ar_neophron0608080_animals

Взето е решение птицата да бъде незабавно транспортирана до Спасителния център за диви животни. Първоначаленият клиничен преглед от ветеринарите на Центъра установи,  че пациента е с ниска степен на обезводняване (дехидратация), бледа лигавица на устната кухина и белезникави полипи по езика и лигавицата на устата.
Вследствие на това, младият лешояд бе подложен на редица изследвания - микробиологични, бактериологични, хематологични и паразитологични. След направените параклинични изследвания и данните от клиничният преглед беше определена диагноза авитаминоза А с вторична бактериална инфекция, засягаща горните дихателни пътища.
Към момента птицата е хоспитализирана в Спасителния център, като е подложена на активно адекватно лечение.
Според екипа на Спасителният център, причина за състоянието е намаляването или отсъствието на качествена храна в района на размножаване на двойката. Данните от наблюденията на Дирекцията на ПП “Русенски лом” показват, че основно за изхранването си птиците използват близкото сметище и малка част от храната са сгазени от автомобили животни.

Становище 264,86 KB jpg
Клиничен протокол 208,82 KB jpg
Клиничен протокол 155,81 KB jpg
Хематологични резултати 147,57 KB jpg
Микробиологични резултати 204,01 KB jpg
Микробиологични резултати 2 135,02 KB jpg
Ветеринарно-медицинско заключение 202,51 KB jpg
Ветеринарно-медицинско заключение 2