Новини

Египетски лешояд маркиран с GPS / GSM предавател беше освободен след успешно лечение в Спасителният център за диви животни

Египетски лешояд маркиран с GPS / GSM предавател беше освободен след успешно лечение в Спасителният център за диви животни

06.10.2008

Мястото на освобождаването e край с. Пелевун, Източни Родопи, където Зелени Балкани от години поддържат площадка за подхранване на лешоядни птици. Районът на площадката е мястото, където е наблюдавано най-голямо струпване на египетски лешояди в България - през последните години в края на лятото и началото на есента там редовно могат да се наблюдават над 20 египетски лешояда едновременно. Това е и основната причина за избора на площадката, като място за връщането в природата на младия египетски лешояд. За радост на екипа, птицата излетя добре и на следващия ден бе наблюдавана в полет над площадката.

С цел да се проследи адаптирането на птицата към естествените условия на живот, както и за да бъдат получени допълнитенни данни за миграцията, районите на зимуване и други аспекти от живота на египетския лешояд, на птицата беше поставен GPS / GSM предавател. Благодарение на тази съвремменна технология могат да се получават точни геоографски координати с местоположението на птицата на всеки половин час от деня.

Както е известно през последните години числеността на египетският лешояд рязко намаля в световен мащаб. За съжаление подобна е тенденцията и в България. Проследяването на птицата може да даде отговори на много въпроси свързани със заплахите за вида.

Използването GPS / GSM предавател за маркиране и проследяване на египетски лешояд се прилага за първи път за страната ни от Зелени Балкани. Това става благодарение на испанската фирма EagleEye® (WWW.EAGLEEYE.ES) и е предоставен безвъзмездно от Луис Ескрибано и Виктор Гарсия, разработващи технологията, както и на People’s Trust for Endangered Species ( www.ptes.org ) подкрепящи дейностите на Зелени Балкани за опазването на лешоядите.

Предистория:
В началото на август Дирекция на Природен Парк "Русенски лом" съвместно с екип от РВМС Русе, посещават гнездото на младият египетски лешояд. Направен е преглед по време на който установяват, че птицата е със слуз в устната кухина и затруднено дишане.
Взето е решение птицата да бъде незабавно транспортирана до Спасителния център за диви животни. Първоначалният клиничен преглед от ветеринарите специалисти на Центъра установи, че птицата има изменения в горните дихателни пътища. Последваха редица изследвания - микробиологични, бактериологични, хематологични и паразитологични. След направените параклинични изследвания и получаването на данните от клиничният преглед, беше определена диагноза “авитаминоза А с вторична бактериална инфекция, засягаща горните дихателни пътища” (повече информация и документи по случая можете да намерите тук: http://www.greenbalkans.org/show.php?id=414&language=bg_BG&cat_id=35&).
Причина за състоянието е намаляването или отсъствието на качествена храна в района на размножаване на двойката, от чието поколение е младият египетски лешояд. Предположението се потвърждава от наблюденията на служители на ДПП “Русенски лом”, които показват, че птиците се изхранват предимно на близкото сметище и по-рядко със сгазени от автомобили животни.
След двумесечно лечение и наблюдение птицата е готова да заживее отново в дивата природа. Надяваме се тя да се адаптира успешно към новите условия на живот.

Екипът на Зелени Балкани изказва искрената си благодарност на ПП “Русенски лом” и РВМС Русе за адекватната реакция при спасяването на бедстващият лешояд.