Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

90.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 90 лв.
Годишна осиновителна такса - 1 080 лв.

Египетските лешояди (Neophron percnopterus) до скоро най-разпространените от всички лешояди, последните години са вече сред най-застрашения от изчезване вид. Най-голям "принос" за това рязко намаляване на числеността на популацията естествено има човекът, с безотговорното си отношение към природата. Не регламентираните сметища, са едни от най-сериозните проблеми за този вид. Поради липса на достатъчно храна в природата египетските лешояди все по-често се хранят там, където незаконно се изхвърлят и всякакви отрови.
Египетските лешояди в Центъра са с различни съдби - взети от гнездото, поради невъзможността на родителите да ги изхранят,лекувани при нас от различни болести......Някои от тях ще бъдат освободени след края на рехабилитацията, а други ще останат в нашите волиери завинаги.