Новини

Една по-различна любовна история от дома на черните лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

Една по-различна любовна история от дома на черните лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани

11.04.2018
Размножителният период в Спасителния център за диви животни е в разгара си и много двойки вече се радват на новото си поколине. Опитни родители от различни видове усърдно отглеждат малките си, но за съжаление съдбата не е толкова благосклонна към черните лешояди.

Женската птица е пациент на центъра от 2011 година, а мъжкият пристига 2014, когато се сформира размножителната двойка. За няколкото  години заедно, те не успяха да създадат поколение. През 2017 женската започна да проявява брачно поведение - ухажваше мъжкия и му показваше, че е готова за копулиране, но така и не получи същото внимание от него!

На 28 март 2017 тя снесе едно яйце, което, за съжаление, счупи още на следващия ден. То най-вероятно е било неоплодено, защото, въпреки поставените във волиерата на птиците камери за видеонаблюдение, не са наблюдавани копулации между птиците.

И тази година няма особено развитие при двойката. Женската грижовно подрежда гнездото, за да го направи по-уютно за бъдещо поколение, но мъжкият все така не проявява интерес към нея. Възможно е причината за това да е увреждането на мъжката птица - стара фрактура на дясното крило, блокирана става и трудно зарастваща рана. А за да може да копулира успешно, мъжката птица трябва да е със здрави крила
.
Ако и този сезон се окаже неуспешен за черните лешояди в Спасителния център, вероятно ще се прибегне до смяна на мъжкия с по-надежден партньор. Все пак размножителният сезон е много динамичен и непредвидим период от живота на птиците, за това не сме изгубили надежда, че нещата могат неочаквано да се променят и още тази година двойката да ни зарадва.
 
 За повече информация или сигнали:
Елена Стоева, Ръководител на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649,
моб. тел. 10887574699,
e-mail: etilova@greenbalkans.org