Новини

Единствената размножаваща се двойка брадати лешояди в България снесе яйце

Единствената размножаваща се двойка брадати лешояди в България снесе яйце

19.12.2022
Единствената размножаваща се двойка брадати лешояди в Българи, която се помещава в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, е в началото на размножителния период за 7 поредна година.

За сега е само едно яйце, но с оптимизъм очакваме още едно, тъй като птиците са забелязани да копулират отново след снасянето. Резултатът от съвместното им съжителство до момента са 10 отгледани малки и в последствие включени във програмата за възстановяване на вида в Западна Европа.

Тъй като двойката вече е опитна и птиците са добре “сработени”, яйцето бе снесено две седмици по-рано от миналата година, което означава, че очакваме бебето лешоядче да се появи в началото на февруари.

В Спасителния център живее и втора двойка от вида, които още не са достигнали своята полова зрялост. Въпреки това, те съжителстват в една обща волиера, за да свикнат с присъствието на партньора и да изградят връзка помежду си.