Новини

Един бял щъркел с интересна и трагична съдба

Един бял щъркел с интересна и трагична съдба

06.01.2011

Младият щъркел е приет в Спасителния център на 24.08.2010г. от с.Брусен, Врачанско, след като е паднал от гнездото още преди да може да лети. След първоначалните грижи и терапия, на 08.09.2010г. щъркелчето е опръстенено, след което е пуснато в двора на Спасителния център. Там то се присъединява към другите малки щръкльовци в “детската ни градина”. В нея младежите дружно се хранят и усвояват щъркеловите навици от възрастните птици, постоянни обитатели на двора. Постепенно те отрастват и започват да се учат сами да летят, докато в един момент започнат да правят и разходки отвъд оградата, в полетата около Центъра. Те знаят кога идва храната и дори да са извън оградата, дойде ли време за хапване, влитат в двора и чакат покрай кофите. През останалото време се шляят по полетата наоколо и се запознават с външния свят. Така, постепенно те стават все по-самостоятелни и дойде ли времето за прелет, се включват към някое от преминаващите ята и поемат своя дълъг път на юг.

Така е постъпил и младият щъркел, който едва 40 дни след маркирането му, и вероятно за не повече от 2-3 седмици изминава 1600 километра до Йордания (близо до граница с Ирак). За наше огромно съжаление, птицата е била открита с тежко нараняване на крилото и въпреки намесата на местни ветеринари, е загинала. Интересното е, че щъркелът е намерен в дълбоката пустиня, на границата с Ирак, което е на близо 400 км от крайбрежната ивица. Щъркелите обикновено  използват  нея при миграция. Не е известно как точно птицата е получила фаталната травма на крилото...

Обратната информация за щъркела получихме благодарение на маркирането на всички птици, преминали през Спасителния център, с пръстени на Българската орнитологична централа.

За съжаление, пръстените на маркираните птици обикновено биват откривани, когато се намери трупът на птицата или когато, поради нараняване, тя постъпва в болница за диви животни.

Възможно е и много от птиците, преминали курс на лечение, да не могат да се адаптират успешно към условията в дивата природа, но това е пример за точно обратното. Като цяло, особено критичен е периодът на прелета, по време на който птиците изминават хиляди километри в търсене на изконните си територии за презимуване, разположени в Африка. Дългото пътуване е сериозно изпитание за птиците, много от които стават жертва на изтощение и различни наранявания. За съжаление, нерядко причина за смъртта им става и самият човек...

За допълнителна информация:

Елена Тилова
Зелени Балкани
моб.тел.: 0887574699
e-mail: etilova@greenbalkans.org

Любомила Кривошиева - Рехабилитатор
Спасителен център за диви животни към Зелени Балкани
моб.тел.: 0885 22 84 86
е-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org