Галерия

ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ

Отвъд спасяването на световно застрашени видове,работата с доброволци, образователните инициативи и работата в бебешката стая остава ежедневната дейност в Центъра. Тя, макар и скрита за останалите, е важна, съществена част от работата на Центъра, която екипът и доброволците ни извършват мотивирано и всеотдайно.