Новини

Двугодишен египетски лешояд бе дарен на българската природа

Двугодишен египетски лешояд бе дарен на българската природа

29.03.2021
Двугодишен, женски, египетски лешояд пристигна в края на отминалата седмица в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Той е дарение за българската природа и е излюпен през 2019 година, в системата на EAZA (Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите), и пристигна при нас, благодарение съдействието на Антон Вайдал, отговорник за египетските лешояди и екипа на зоопарк Прага, чийто служител е и той.

Лешоядът бе настанена временно в „стоковата“ клетка на Спасителния център, от където, заедно с още птици от същия вид, след по-малко от две седмици, ще потегли към волиерата в покрайнините на източнородопското село Поточница – временен техен дом, преди да полетят към свободата!

Този метод, наречен „Методът на отложеното освобождаване“, се практикува от началото на проект „Нова надежда за египетския лешояд“, в който Зелени Балкани е партньор. Той представлява освобождаване на едно и двугодишни птици, посредством адаптационна волиера в близост до площадка за подхранване и се оказа един от най-успешните до сега!