Новини

Две, нови, ловни соколчета бяха преместени в адаптационна волиера на път към свободата

Две, нови, ловни соколчета бяха преместени в адаптационна волиера на път към свободата

28.05.2021
Днес, още две ловни соколчета бяха транспортирани до адаптационна волиера на път към свободата.

Птиците са излюпени тази година в Спасителния център на Зелени Балкани, като част от работата на екипа ни по възстановяването на вида у нас.
Преди да напуснат Центъра, екипът на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ и ветеринарните лекари прегледаха, обезпаразитиха и маркираха с цветни пръстени младите птици.

Припомняме, че малко по-рано през май още четири ловни соколчета, отново излюпени тази година в Центъра, бяха поставени във волиера в природата. Тези птици, вече, летят в небето. А, екипът ни продължава да се грижи за тях, като им оставя ежедневно храна, на определени за това места.

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.