Новини

Два младежки фестивала с участие на Зелени Балкани

Два младежки фестивала с участие на Зелени Балкани

22.09.2009

В началото на месеца екип от доброволци и служители на Центъра посети “Беглика фест”. Там над 2000 млади хора, посетили второто издание на фестивала имаха възможността да се запознаят с работата на Центъра чрез специално подготвената за целта презентация.
Второто събитие се състоя в средата на месеца в Стара Загора, където се състоя поредното издание на младежкият фестивал “Различният поглед”. Тук гражданите и гостите на Стара Загора се запознаха от близо със Спасителния център, неговите служители и пациенти. Подробно беше разяснена методиката за оказване на първа помощ на бедстващи диви животни, както и начините на постъпването им в Спасителния център.