Новини

Два ловни сокола бяха наблюдавани в навечерието на новата година!

Два ловни сокола бяха наблюдавани в навечерието на новата година!

03.01.2024
В самото навечерие на новата година, полевият екип на Зелени Балкани по проект „Живот за сокола“ регистрира вълнуващо наблюдение!

На терен бе открит и запечатан в кадри младият женски ловен сокол, който бе маркиран с предавател в началото отминалото лято от екипа на организацията. Естествено, принос за това имаше самият предавател, който за сега оправдава целите за които е поставен, а именно – да показва пътя на миграция на птицата, но и подходящите за ловуване, почивка и, надяваме се, загнездване места за ловни соколи у нас.

Още едно потвърждение за полезността на това начинание бе и фактът, че птицата не бе сама, а в компанията на млад мъжки сокол, също излюпен и маркиран с цветен пръстен миналата година.

Интересно бе и поведението на двете птици, тъй като женската активно крадеше храна от мъжкия.

Припомняме, че и двете птици са част от работата на Зелени Балкани по завръщане на вида в България, в която организацията е пионер у нас и реализира вече повече от десет години.

А, успехът на начинанието се доказва и от това, че последните няколко години, особено и с началото на проект „Живот за сокола“ и целевите наблюдения по него, регистрациите на ловни сокол в природата станаха факт. До момента, с малки изключения, всички наблюдавани птици са излюпени в Спасителния център на Зелени Балкани и са освободени в рамките на дейностите на организацията по завръщането на вида.

Проект  "Завръщане на ловния сокол в България" се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund


Дейностите по завръщане на ловния сокол в България се финансира от ЗАД „Армеец“.