Новини

Два египетски лешояда, един керкенез и 46 сухоземни костенурки от Спасителния център на Зелени Балкани намериха своя втори дом в Източни Родопи!

Два египетски лешояда, един керкенез и 46 сухоземни костенурки от Спасителния център на Зелени Балкани намериха своя втори дом в Източни Родопи!

16.05.2023
Преди дни, в присъствието на деца от ОУ „Иван Вазов“, с. Поточница, и СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград, в района на площадката за подхранване на лешояди край Поточница, бяха освободени керкенез и 46 сухоземни костенурки, пациенти на Спасителния център на Зелени Балкани.

Малко по-късно, малките природозащитници наблюдаваха с интерес маркирането на два млади египетски лешояда. То се състоя във волиера за отложено освобождаване в района, а птиците, освен че бяха прегледани и обезпаразитени от ветеринарните лекари на Центъра, бяха и маркирани със сателитни предаватели от нашите колеги от Българско дружество за защита на птиците.

Двата лешояда са излюпени миналата година, единият в дивата природа на България, а другият във Виенския зоопарк Шонбрун. И докато единият изкара зимата в Центъра с цел доотглеждане, тъй като бе прекалено млад в края на миналото лято и нямаше да може да издържи дългия път на миграцията, другият лешояд бе дарен от Австрия на българската природа, за което благодарим и на Антон Вайдал – координатор за египетските лешояди в системата на EAZA.

За сега птиците ще останат във волиерата, а за тях ще полагат грижи нашите колеги от БДЗП. След като привикнат с мястото и поукрепнат, те ще бъдат освободени в природата.