Новини

Два бухала са новите обитатели на парк Българка

Два бухала са новите обитатели на парк Българка

21.07.2010

Това стана по нова за България методика при която млади птици, отгледани или излюпени в Спасителния център се пренасочват за кратко във волиери на местата, където по-късно ще бъдат освободени. Това дава на птиците време да свикнат с новата среда и донякъде предотвратява шока от промяната на условията на живот след освобождаването.
В периода на адаптация двата бухала бяха подхранвани със специализирана храна, включително и живи мишки. В деня на освобождаването им бе отворена „врата” в задния край на клетката. Така птиците бяха оставени сами да изберат най-подходящия момент да напуснат сигурното си убежище. Междувременно, като отговорни родители, служителите на парк Българка продължават да оставят храна за своите питомци на строго определено място, с надеждата, че ако малките пернати не могат да се справят първите дни, ще се завърнат да потърсят „утеха” в стария си дом.
В същото време още три млади мишелова, отгледани в Центъра – два обикновени и един белоопашат, бяха настанени в съседната на бухалите волиера в парка, където заедно с настанените преди време три обикновени мишелова, ще свикват с по-самостоятелен живот. Всички те са птици „сирачета” - малки останали без родители, които също очакват деня на своята свобода.
Благодарим на служителите на ПП Българка за всеотдайните им грижи и искрено се надяваме младите ни пациенти да се адаптират успешно към новия си дом, дивата природа на парка!

Христина Клисурова
Тел: 0886570053
e-mail: hhristova@greenbalkans.org