Донори

Франкфуртското зоологическо дружество

Франкфуртското зоологическо дружество

Frankfurt Zoological Society
www.zgf.de
Фондация за опазване на черния лешояд

Фондация за опазване на черния лешояд

Black Vulture Conservation Foundation
www.bvcf.org
Център за размножаване на брадати лешояди - Австрия

Център за размножаване на брадати лешояди - Австрия

Richard Faust Breeding Centre - EGS/AUSTRIA
www.egsoesterreich.org
Фондация за опазване на брадатия лешояд

Фондация за опазване на брадатия лешояд

Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture
www.gyp-monitoring.com
Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Асоциация на птичите ветеринари - САЩ

Асоциация на птичите ветеринари - САЩ

Associacion of Avian Veterinarians (AAV) 
www.aav.org
Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие

Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие

CEEweb for biodiversity
www.ceeweb.org
Фондация работилница за граждански инициативи

Фондация работилница за граждански инициативи