Новини

Доброволците на Зелени Балкани – инвестиция в бъдещето на природозащитата и опазването на околната среда!

Доброволците на Зелени Балкани – инвестиция в бъдещето на природозащитата и опазването на околната среда!

24.03.2023
Освен за чисто практическите знания на доброволците от Спасителния център на Зелени Балкани, нашият екип се грижи и за разширяване на познанията им в различни направления на екологията и опазването на околната среда.

Ето защо, използваме всяка възможност, да ги правим част от различни събития, обучения и срещи в страната и извън нея!

Преди дни, например, част от екипа ни и доброволци от Тракийския университет, студенти по ветеринарна медицина, посетиха втората национална среща „ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ“, „Идентифициране на бъдещи визии за устойчиви сектори в Черно море“, организирана по проект BRIDGE-BS на Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

В рамките на срещата се разискваха редица проблеми на въздействието на климатичните и антропогенните натиски върху екосистемните услуги, произтичащи от Черно море и създаването на т.нар. „Живи лаборатории“, където представители на всички заинтересовани страни могат да обменят идеи, обсъждат решения и създават технологии за решаване на локални предизвикателства.

Нашите доброволци се включиха активно в дискусиите и взеха участие в различните работни групи, създадени по време на срещата.