Новини

Доброволци в помощ на Спасителния център на Зелени Балкани

Доброволци в помощ на Спасителния център на Зелени Балкани

05.11.2021
Есен е! А, този красив сезон е свързан и с доста работа в двора на Спасителния център! Той, обаче, е голям и съвсем не е по силите на екипа ни, да се справи за краткото време с което разполагаме!

И, ето че на помощ ни дойдоха момчетата и момичетата от Uber Engineering София!

В рамките на само един ден, благодарение на техния всеотдаен труд, успяхме да почистим басейна на пеликана Груйо и другите водолюбиви птици, да направим профилактика на всички птици в посетителския кът, да почистим и дезинфекцираме волиерите им, и да оправим каквото се налага по съоръженията в тях, да прегледаме всички водолюбиви птици, барабар с пеликаните, което само по себе си е голямо предизвикателство, да пометем листата от двора и да прехвърлим и почистим фризерите!

Голям обем работа, нали? Да, и то, само за един ден! И, всичко това стана възможно, благодарение на нашите нови приятели! И, разбира се с неоценимата помощ на студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет, участници в проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд.