Новини

Доброволци през зимата

Доброволци през зимата

22.01.2021
Ако си мислите, че студените зимни дни са време за почивка за нашите доброволци, студенти от Тракийския университет и практиканти по проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд, то сте на мнооого грешен път!

Използваме това време на годината за обучение на доброволците. Съобразено с особеностите на обстановката в момента, проведохме поредица от обучения, с които около денят на доброволеца, 5ти декември, разказахме на нашите доброволци за работата в Центъра, що е то доброволчество и какво носи това на хората, заели се с това!

От друга страна, нашите доброволци активно се включиха в зимното почистване на Центъра, както и в другите дейности на екипа ни в двора.