Доброволци

Какво е доброволчеството и защо е нужно:


Доброволчеството е един от начините, по които хората могат да помагат на кауза, която ги привлича. 
Да си доброволец е личен избор. 
Да си доброволец означава безвъзмездно да подаряваш своя труд и в замяна да придобиваш знания и опит. 
Да си доброволец означава да прекарваш времето си в дейности, които са приятни, полезни и понякога забавни; дейности, които ти помагат да се развиваш и придобиваш нови умения, да се запознаваш с нови хора и места. 
Да си доброволец означава да вярваш в каузата, която си избрал. 
Доброволчеството е начин на мислене.

 Доброволчеството в сферата на природозащитата е разпространено в цял свят. Благодарение на ентусиазма и отдадеността на хората, вярващи в каузата “да направят света по-добро място”, са постигнати значими резултати за опазването и съхранението на Природата. Доброволчеството е безценно.
Наръчник за доброволци и доброволни сътрудници - Опознай птиците на България. 4 Mb (pdf) свали

Кратка история на доброволчеството


Историята на доброволчеството в Спасителния център за диви животни започва със създаването му и е неделима част от неговото ежедневно съществуване. Благодарение на доброволните усилия на създателите му от “Зелени Балкани”, заедно с ученици от Ветеринарния техникум (сега Професионална гимназия по ветеринарна медицина) и студенти от ветеринарния факултет към Тракийски университет, Спасителният център започва да функционира професионално през 1995 г. В самото начало основно чрез усилията доброволците се изграждат основите на базата, повечето клетки и част от първоначалното оборудване. Отдадеността и ентусиазмът на тези хора и до сега присъстват в ежедневните грижи за пациентите ни и ежегодните бригади, целящи подобряване на условията и цялостно развитие на Центъра. Постоянното присъствие на толкова млади и ентусиазирани хора, както българи така и чужденци привлича все повече съмишленици и симпатизанти. До момента за повече от 14-годишната история Центъра нашите доброволци са положили не по-малко от 20 000 човекодни доброволен труд, което се равнява на 300 000 – 400 000 лв.

ЕДС (EVS) доброволци в Спасителния център


Участието ни в тази програма бе част от мечтите на нашия екип. Присъствието на тези младежи от целия свят, участващи пряко в дейността ни и вливайки младежкия си ентусиазъм ни повлия много положително. Първите стъпки по програма “Младежта в действие” стартираха официално през 2007 г., когато Спасителният център беше одобрен от ДАМС (Държавна агенция по младежта и спорта) като посрещаща организация по програмата. От тогава на сам тази дейност бележи изключителен успех в Спасителния център.

Кратко описание на програмата:

ЕДС (Европейска Доброволческа Служба) или EVS (European Voluntary Service) е втората основна дейност на програма “Младежта в действие 2007 - 2013” на ЕС. Дейността се извършва в чужда държава и може да се направи веднъж в живота. Това е възможност за младежи между 18 – 30 години да живеят и работят в друга страна в краткосрочен (от 2 седмици до 2 месеца) или дългосрочен проект (от 2 месеца до 1 година) и да получат професионална подкрепа, ръководство и наставничество по време на проекта, както и сертификат за постигнатото в края на проекта. Европейската Комисия покрива всички разходи по ЕДС дейността. Същност на дейността е да придобиеш нови знания и умения, да опознаеш хора от други страни: тяхната култура, традиции, вярвания, да научиш друг език и да предизвикаш или промениш личните си виждания и мнения. Приоритети на програмата са междукултурният диалог и младежите в неравностойно положение – без родител, от беден регион, с увреждания..

Резултати до момента:

От септември, 2007 година Центърът е посрещнал 5-ма младежи от 4 държави. Това са нашите приятели:
Свнтйе Мюлер, 22 години, Германия; Ричард Вербан, 20 години, Германия; Федерико Летиери, 27г., Италия; Милен Саниер, 22г, Франция; Кора-Михал Граулих, 19г., Германия.

Разгледай впечатления на наши доброволци:

Ричард Вербан - впечатления

Полезни връзки по темата:

Програма “Младежта в действие” :

Проект “Зелени Балкани – Стара Загора”, база данни:

Национален център за младежки програми и инициативи:

Евродеск – полезна информация за младежи и младежки дейности:

Държавна агенция за младежта и спорта:

 

Галерия