Въпроси и отговори

Добри ли са условията за отглеждане на животните в Спасителния център?

Да. Близо 20 години екипът на Спасителния център полага усилия за подобряване на базата си и условията за отглеждане на пациентите. За целта сме черпили опит от най-добрите подобни центрове в Европа. Понастоящем, можем да твърдим, че условията в Центъра са на  европейско ниво. Разбира се, винаги могат да са по-добри, което зависи от наличните ресурси. Центърът има нужда от още много клетки, съоръжения, а екипът ни има много идеи, които се надяваме да осъществим. Ежедневно полагаме усилия за подобряване на базата си и своята експертиза. Условията в Спасителния център са под контрола на РИОСВ и ОДБХ, чиито проверки са гаранция за нивото на грижите за пациентите. Ако имате отношение към темата, сме благодарни на всяка помощ за подобряване на нашата база и грижата за пациентите. При въпроси – д-р Клисурова – 0886570053.