Новини

Днес, 5ти септември, отбелязваме Международния ден на лешоядите!

Днес, 5ти септември, отбелязваме Международния ден на лешоядите!

05.09.2015
Лешоядите са удивителни създания, неразделна част от българската природа, самоотвержени санитари, които предотвратяват разпространението на болести сред домашни и диви животни и вършат работа, която никой друг не иска да върши! Малко хора знаят, но у нас са се срещали цели четири вида – египетски, белоглав, черен и брадат лешояд, но в резултат на използване на отрови, намаляване на пасищното животновъдство и преследване, тези прекрасни птици са напълно изтребени или доведени до ръба на оцеляването.

Зелени Балкани, заедно с нашите колеги ФДФФ, ДЗХП и БДЗП работим от десетки години за опазването и завръщането на лешоядите.

Радваме се да съобщим, че успешно приключи проекта Завръщането на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278, който стартира през 2010 г. и целеше възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина. В рамките на този проект от октомври 2010 до юни 2015 г. освободихме общо 203 белоглави лешояди от четири адаптационни волиери, които се намират във Врачански Балкан, Централен Балкан, над Сливен и Котел. Към юни 2015 г. общо около 70 белоглави лешояди постоянно присъстват в четирите райони на освобождаване, като освен тях редовно наблюдаваме немаркирани гости от други колонии. За последният размножителен сезон можем да се похвалим с общо 12 размножаващи се двойки, като наши, маркирани птици гнездят в три от четирите района на освобождаване – Врачански Балкан, Сините камъни и Котленска Стара планина, както и в Източни Родопи, България, Дадя, Гърция, Демир капия, Македония. През 2015 година във Врачански Балкан се излюпи и Мишел, първото бебе на родители, освободени в рамките на проекта.

Окрилени от този огромен успех и с вяра в бъдещето на лешоядите, с края на този проект, започваме нов – Светло бъдеще за черния лешояд в България LIFE14 NAT/BG/649. Този проект ще се развива основно в района на Кресненското дефиле и Източна Стара планина и предвижда освобождаването на още 60 белоглави лешояди, както и началото на реинтродукция на черни лешояди в България. Проектът ще се изпълнява от Зелени Балкани, ФДФФ, Фондацията за опазване на лешояди, Евронатур и испанската правителствена организация GOBEX. Съвсем скоро ще обявим подробностите!

Честит ден на лешоядите, приятели!