Новини

Дива белошипа ветрушка, една от най – редките птици в България, постъпи за лечение в Спасителния Център на Зелени Балкани

Дива белошипа ветрушка, една от най – редките птици в България, постъпи за лечение в Спасителния Център на Зелени Балкани

21.08.2015
За втори път дива белошипа ветрушка постъпва за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани.
 
Тези редки птици гнездят само на две места у нас, ето защо приемането на дива белошипа ветрушка за лечение е такава новина за екипа ни.

Приета в началото на тази седмица, женската белошипа ветрушка, е с няколко стари счупвания по различни части на тялото. Въпреки сериозните травми и изтощеността, екипът на Спасителния център се надява да успее да възстанови птицата. Към момента ветрушката е настанена в реанимацията под постоянно наблюдение и ветеринарни грижи.

Птицата, постъпила в Центъра, е от района на Защитена зона ,,Средна гора“ част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Този район е едно от местата с данни за гнездови находища на вида в минало, а някои от местните хора все още си спомнят за ветуршките по селата. Днес нямаме информация за гнездящи  белошипи ветрушки в района, но видът е включен в предмета и целите на опазване на Защитената зона.  
 
Постъпилата за лечение в Центъра ветрушка, няма пръстени или друга маркировка, която да покаже произхода и. Това потвърждава факта, че тя не произхожда от новосъздадената от Зелени Балкани колония на белошипи ветрушки в Защитена зона ,,Сакар“ и вероятно е в скитнически период.

Дейностите на Зелени Балкани за опазване на белошипата ветрушка се изпълняват в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 осъществяван с подкрепата на Програма LIFE на Европейския Съюз.
 
За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект
,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org