Новини

Див белоглав лешояд постъпи за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани

Див белоглав лешояд постъпи за лечение в Спасителния център на Зелени Балкани

24.08.2016
Преди броени дни в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани постъпи за лечение млад белоглав лешояд.

Птицата бе спасена от пожарникари в Кърджали и транспортирана до Стара Загора от екип на БДЗП.

Още при пристигането си тя бе прегледана от ветеринарните лекари на Центъра. Общото състояние на птицата е задоволително. Теглото й е в норма. Направени й бяха изследвания, включително и рентгенография. За съжаление, обаче, екипът ни откри проблем в дясната раменна става, която е леко луксирала. В момента крилото е обездвижено и под превръзка, която ще го закрепи за известно време. С това се надяваме да успеем да се справим с проблема и след кратък престой при нас, птицата да полети отново в небето на България.

За птицата се полагат постоянни грижи от екипа на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649 в Спасителния център.

За повече информация:
Иван Каишев - координатор размножителна програма,
0886 104 860, email: ikaishev@greenbalkans.org