Служители

Димитър Тодоров - Координатор размножителна програма проект

Димитър Тодоров - Координатор размножителна програма проект "Нов живот за египетския лешояд" LIFE16 NAT/BG/000874

Като член на екипа ни, Димитър, или Малкия Митак, както всички тук го наричаме, е преминал през доста от дейностите на Центъра. Отзивчив и работлив, бидейки част от проекта "Нов живот за египетския лешояд", той и до сега не отказва съдействие на всеки, който о помоли за това!

e-mail: dtodorov@greenbalkans.org