Служители

Димитър Славов - полеви сътрудник проект

Димитър Славов - полеви сътрудник проект "Нова надежда за египетския лешояд"

Дългогодишен доброволец в Спасителния център на Зелени Балкани, сега Димитър (Метъла, както всички тук го наричаме) е част от проект "Нова надежда за египетския лешояд". Той ще се грижи за "нашите млади египетски лешояди на терен, но в същото време ще подпомага работата на размножителите и гледачите в Спасителния център.
 
e-mail: dslavov@greenbalkans.org