Новини

Девет птици от четири зоопарка от две държави пристигнаха в Спасителния център на Зелени Балкани

Девет птици от четири зоопарка от две държави пристигнаха в Спасителния център на Зелени Балкани

28.02.2019
Вчера Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани увеличи броя на пернатите си обитатели с още 9.
Три белоглави, три египетски, един брадат лешояд и две белошипи ветрушки са най-новите обитатели на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Птиците са дарение от чешките зоопаркове Прага, Злин, Хомутов и виенския зоопарк Шонбрун.
Трите белоглави лешояда, излюпени в зоопарка Злин, Чехия, ще изкарат тридесетдневна карантина в Центъра, след което ще бъдат транспортирани до адаптационната волиера на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ в Природен парк Сините камъни, от където по-късно ще бъдат освободени.

Единият от трите египетски лешояда, излюпен миналата година в австрийския зоопарк Шонбрун, ще отпътува в началото на април за Източни Родопи, където ще бъде освободен по методът на отложеното пускане, заедно с още 3 птици от същия вид, в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“  (LIFE16 NAT/BG/000874).

Останалите две птици от вида египетски лешояд са дарение на България от пражкия зоопарк, те ще обитават волиерите на Центъра, а техните поколения ще се реят свободно в небето ни.
Прага е дом и на двете белошипи ретрушки, излюпени миналата година от двойки, дарени на зоопарка от Зелени Балкани. Те, ще се радват на свободата още след месец, когато ще бъдат освободени в небето над Стара Загора.

А младата брадата лешоядка е излюпена в чешкия зоопарк Хомутов. Тя ще бъде обитател на Центъра, като за нея до края на годината очакваме да пристигне млад мъжки с когото да сформира двойка.

От своя страна екипът ни, също, спомогна за обогатяване птичето разнообразие в зоопарка Прага, като дари 4 бели щъркела с трайни увреждания, и съдейства за транспортирането на млад мъжки египетски лешояд, излюпен в зоопарк София миналата година.

Радваме се, че сме част от голямото европейско природозащитно общество и с това допринасяме за по-доброто име на България, и вярваме, че всеки може да допринесе за това, достатъчно е само да искаме.