Новини

Деца от ДГ Детелина, град  Поморие посетиха Спасителния Център на Зелени Балкани и проект BioLearn

Деца от ДГ Детелина, град Поморие посетиха Спасителния Център на Зелени Балкани и проект BioLearn

11.10.2021
Децата и техните преподаватели бяха гости на Зелени Балкани в края на миналата седмица!
Освен да се с обитателите на Спасителния център за диви животни, младите природолюбители имаха възможност да научат подробности и за проект BioLearn BSB142 „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“.

Дейностите на Зелени Балкани, част от проекта, са насочени именно към Поморийското езеро, като една от най – значимите влажни зони по българското крайбрежие. Често се случва, различни отпадъци изхвърлени умишлено или случайно в крайбрежните райони, не само да замърсяват околната среда, но и да представляват директна заплаха за биологичното разнообразие на влажните зони. Парчета от рибарски мрежи, корда и кукички за риболов, парчета въжета и сезали, както и ластици, които птиците бъркат с червейчета, изхвърлени неконтролируемо във водните екосистеми,  са причинили наранявания на много от пациентите постъпили за лечение в Центъра. Сред възможните решения за намаляване на количеството тези опасни предмети в природата е отговорното поведение към непотребните вещи и разбира се разделното събиране на отпадъците.

Това е и една от основните цели на проект BioLearn BSB142 „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн“, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“. По изпълнението на проекта  СНЦ ,,Зелени Балкани-Стара Загора“ си партнира с различни държавни институции и неправителствени организации от Турция, Украйна, Гърция и Грузия.
 
Децата бяха запознати с важността на опазването на природата и разделното събиране на отпадъците.
 
Малките природолюбители дариха средства, с които да помогнат за отглеждането на осиновената от тях Белошипа ветрушка, която кръстиха Детелина.