Новини

Ден на птиците в Раднево

Ден на птиците в Раднево

02.10.2018
Урок на открито, мониторинг на птици, игри и много изненади са само малка част от заниманията, които ще се проведат на 05 октомври край яз. Раднево. 
Деца от две училища от гр. Раднево - СУ "Гео Милев" и II ОУ "Св. Паисий Хилендарски" от V до VIII клас ще имат възможността да наблюдават птиците край яз. Раднево, очакват ги забавни игри, кръстословици и среща отблизо с кукумявката Блага и керкенезчето Владко от Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани. За тях ще им разкаже най-младият "зеленобалканец".


Събитието се организира от Община Раднево съвместно със Зелени Балкани.


Допълнителна информация;
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.За контакти:
Д-р Руско Петров - Оперативен управител на Спасителния център за диви животни,
моб. тел.:0884 87 75 44

За Раднево:
Георги Дулев - 
Зелени Балкани
моб. тел.:0884004665