Новини

Ден на детето със Зелени Балкани и Община Стара Загора

Ден на детето със Зелени Балкани и Община Стара Загора

01.06.2023
 На 01.06.2023, ние от Зелени Балкани и СЦДЖ Зелени Балкани взехме участие в културния календар на Община Стара Загора, като отбелязахме Деня на детето.  

Празникът беше чудесен, слънчев, шарен, изпъстрен с присъствие на много организации и хоби клубове, които участваха със щандове, показващи дейността им. Зелени Балкани и СЦДЖ Зелени Балкани радвахме малчуганите с реалистични макети на черен и белоглав лешояд, а също и на щъркелово гнездо с възрастен и малко щъркелче, показващи вредата от изхвърлянето на боклуци и замърсяването на природата. 

Най-впечатляващото за малките ни посетители и техните родители, разбира се, бяха птиците от Спасителния център - Черношипата ветрушка Владко и мишеловът Харис, с чиято помощ обяснявахме на децата за защитените видове птици, за мрежата Натура 2000 и как полагаме грижи за българската природа. 

Също така посетителите на събитието можеха да научат интересни неща за белоглавия лешояд, нареждайки интерактивен пъзел-игра, а  най-заинтересованите получиха информационни материали - брошури, плакати и стикери.

За контакти:

Поля Тончева - Специалист комуникации, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org
Ива Жекова - Специалист Комуникации, тел. 0894059156,
izhekova@greenbalkans.org