Направете дарение

Дарете на Спасителния център за диви животни


Дарителството е начин, по-който вие можете да допринесете за дадена обществено полезна кауза. Такава е дейността на Спасителния център за диви животни. Ежедневно ние се грижим за стотици нуждаещи се от помощ диви животни. Твоята подкрепа означава много за нас и нашите пациенти. В световен мащаб издръжката на подобни центрове зависи изцяло от дарения и спонсорство. Всеки може да избере най-подходящия начин да ни помогне. Благотворителността обединява, а обединението прави силата.

Даренията в Спасителния център могат да бъдат няколко вида:
  • Корпоративни или индивидуални дарения за сума по ваш избор;
  • Корпоративни или индивидуални дарения насочени към конкретна текуща дейност или проект нуждаещи се от финансиране;
  • Дарения в натура;
  • Сътрудничество между центъра и бизнеса с цел реклама и пр.