Новини

Да си доброволец в Спасителния център за диви животни…

Да си доброволец в Спасителния център за диви животни…

13.10.2017
Да си доброволец в Спасителния център на Зелени Балкани е отговорност, работа, но и удоволствие и забавление.

Това установиха вчера ученици от Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И.П.Павлов“, дарили целия си следобед в грижата за дивите животни.

Първо младите природозащитници помогнаха на екипа на Центъра в почистването и дезинфекцията на басейна на водолюбивите птици. Благодарение на техните усилия от вчера розовите пеликани Грую, Филип и Ганка, белите щъркели Зелчо и компания, сивите чапли, черните щъркели, патиците и гъските ще правят своите бани в едно по-чисто и приятно място.

Като награда за труда, който положиха, по-късно през деня младежите участваха и сами имаха възможността да освободят горска улулица и обикновани мишелови, преминали курс на лечение в Центъра.

Така нашите млади приятели, част от младежите участници в проект „Млади, зелени, надежди“ финансиран от Младежка банка, съчетаха полезното с приятното и успяха за пореден път да се докоснат до природата, и нейните обитатели – дивите животни.