Новини

Да се потопиш в подземният свят

Да се потопиш в подземният свят

05.12.2018
Cъвместен екип на Зелени Балкани, Прабългарска школа за оцеляване БагаТур и Детски център "Хвърчило" - Стара Загора, осъществи познавателна екскурзия с деца и младежи, в някои от най-интересните родопски пещери.

Децата и техните ръководители имаха възможност да посетят Ягодинската пещера, Дяволсокото гърло и Лепеница, както и да разгледат Триградското ждрело, един от най-живописните райони в Родопите.

Посещението е част от проекта на БагаТур - "Ангел Войвода", който е насочен към младежи и цели запознаването им с историческото минало на страната ни.

По време на образователната визита, децата се запознаха с начина на формиране на пещерите и тяхното значение за подземните обитатели, както и с тяхното историческо минало - като обител на праисторически хора. Групата посети и Пещерното жилище на Ягодинската пещера, където им бе разказано за Овъглено жито и ръчни мелници, наричани „хромели”, които свидетелстват за начина, по който древните хора са приготвяли хляба си в древността. Богатството от находки дава подробна информация за бита им. Уникални са фрагментите от съдове, изрисувани отвън и отвътре с графит и боя. Има открити сечива и прешлени на животни, използвани за вретена, както и тежести за вертикален стан. Всичко това свидетелства, че са познавали тъкачеството и предачеството, независимо че техният основен поминък е бил производството на керамика.

Много от децата за първи път се докоснаха до магията на "подземния свят" и с интерес научиха интересни факти за прилепите и пещерите.

Зелени Балкани, БагаТур и Детски център "Хвърчило" са обединени от важността, която отдават в обучението на младежите и тяхното приобщаване към ценности - като тези на природозащитата, уважението към историческото минало и активното гражданско участие.