Новини

Да работим за Европейската Доброволческа Служба - Одисей продължава

Да работим за Европейската Доброволческа Служба - Одисей продължава

03.12.2008

ДС е Европейска Доброволческа Служба, дейност 2 на програмата “ Младежта в действие 2007-2013”.

От 2006 година насам са се състояли 4 подобни срещи под надслова “Одисей”, целта на които беше събирането на хора, работещи с младежи, от двете страни на Средиземно море и създаването на партньорства и общи проекти.

На тази последна среща присъстваха участници от предните 4 Одисея, състояли се в Норвегия, Гърция, Дания и Франция.

Спасителният център за диви животни, като посрещаща организация за доброволци по програмата Младежта в действие, бе представен с участието на ветеринарния лекар и отговорник доброволци Сашка Витанова. В срещата взеха участие 60 души от 18 държави, а създадените проекти и идеи за партньорства на края на семинара бяха над 30.

За повече информация: Сашка Витанова – svitanova@greenbalkans.org
http://www.salto-youth.net/euromed/
http://www.youthbg.info/